2016

 1. FM Henry
 2. FM Henry
 3. Rich
 4. angelhoschi76
 5. HSV1887
 6. Bernd Gutsche
 7. Nzofa
 8. FM Henry
 9. FM Henry
 10. FM Henry
 11. jewe68
 12. oberesalzach
 13. FM Henry
 14. I am AB